lettergroot vergrotenlettergroot verkleinen

bronstijd


Tijdens de bronstijd werden werktuigen van brons gemaakt. In het nabije oosten werd voor het eerst koper ontdekt. Net zo belangrijk was de iets latere ontdekking dat van een combinatie van koper en tin brons gemaakt kon worden. Brons is sterker en makkelijker te gieten dan koper. Vanuit Zuid-Europa kwam de techniek van het maken van bronzen voorwerpen ook naar Noordwest-Europa. Zo vinden archeologen sieraden van brons, koper of tin, zoals mantelspelden en kralen. Toch bleven de meeste mensen in Nederland ook gebruikmaken van vuurstenen voorwerpen.

Tijdens de midden-bronstijd nam het aantal bewoningsplaatsen in het rivierengebied toe. Bijsterhuizen ligt in een gebied waar de drie grote rivieren – de Rijn, de Maas en de Waal – samenkomen en vertakken. Watervoorziening is erg belangrijk voor het drinkwater (ook van het vee) en voor allerlei huishoudelijke zaken (de afbeelding links toont een drinkbakje uit de late-bronstijd). Daarnaast zijn rivieren en andere waterlopen belangrijke vaarwegen om te reizen en om goederen uit te wisselen. In de overgangsperiode naar de late bronstijd nam de bevolking in het gebied weer af. Het gebied werd rond 1200 v.Chr. geteisterd door overstromingen, en rivieren gingen zich verleggen. Dit kan de oorzaak zijn geweest dat mensen het gebied verlieten. Door het archeologisch onderzoek wordt hier waarschijnlijk meer over bekend.