lettergroot vergrotenlettergroot verkleinen

middeleeuwen


De periode na het vertrek van de Romeinen en voor de “ontdekking” van Amerika door Columbus in 1492 noemen we de middeleeuwen. In deze periode ontstaat het feodale stelsel en werd de bevolking opgedeeld in drie standen: Adel, geestelijkheid en burgerij. Aan het eind van de middeleeuwen komen de steden op als nieuwe economische macht.

In het centrum van Wijchen lag in de vroege middeleeuwen een groot grafveld met veel graven. Dat kan wijzen op een groot aantal mensen dat in de omgeving woonde, maar de archeologen vermoeden dat het om een centrale begraafplaats gaat waar mensen uit meerdere dorpen hun doden in dat grafveld begroeven. Het is opmerkelijk dat de begraafplaats al in de 7de eeuw buiten gebruik raakte, terwijl dat bij andere gelijksoortige grafvelden in Nederland pas in de 8ste eeuw gebeurde.

Maar na de 7e eeuw werd het niet stil in Wijchen. In de gemeente Wijchen zijn op verschillende plekken sporen uit de Middeleeuwen gevonden. In de buurt van Bijsterhuizen, een eindje ten westen van de opgraving, ligt het buurtschap Woezik. Woezik hoorde in de 12de eeuw waarschijnlijk tot koningsgoed. Archeologen vonden hier veel aardewerk uit de late middeleeuwen.

In Bijsterhuizen is er tijdens het vooronderzoek nauwelijks iets uit de vroege middeleeuwen gevonden, maar wel sporen uit de late middeleeuwen. Naast sporen die mogelijk van een boerderij afkomstig zijn, zijn er greppels en sloten van akkers en weilanden aangetroffen. Dezelfde verkaveling is tegenwoordig nog op historische kaarten terug te vinden. Bij het onderzoek in Bijsterhuizen neemt deze periode geen belangrijke plaats in.