lettergroot vergrotenlettergroot verkleinen

Romeinse tijd


Rond het begin van onze jaartelling veroverden de Romeinen een deel van ons land. We hanteren 19  v. Chr. als startjaar van de Romeinse tijd op basis van onderzoek naar in Nijmegen gevonden munten. De Romeinen bepaalden na enige jaren van schermutselingen de rijksgrens langs de Rijn, de zogenaamde “limes”. Deze grens werd in 406 overspoeld door Germanen, maar hij werd in feite al sinds ca. 284 n. Chr. nauwelijks meer gehandhaafd.

Bijsterhuizen lag in de Romeinse tijd aan de Romeinse kant van de Rijksgrens.  In Nijmegen lag in die tijd een groot legerkamp en bovendien de stad Ulpia Noviomagus, die waarschijnlijk in 98 na Chr. stadsrechten kreeg. Deze stad had in de 2e en 3e eeuw een belangrijke centrale functie voor de regio. Ergens in het  centrum van Wijchen (maar we weten nog niet precies waar) lag een Romeins dorp (vicus). Deze vicus was in economisch en sociaal opzicht ongetwijfeld sterk gericht op Ulpia Noviomagus. Vanuit Ulpia Noviomagus liepen belangrijke wegen richting Wijchen, Cuijk en het legerkamp ten oosten van de stad. Aan de noordkant van het Wijchens meer lag  bovendien een Romeinse villa, waar op grote schaal landbouw werd bedreven. In de omgeving van Nijmegen zijn meerdere villa’s bekend. De opbrengsten uit deze landbouwbedrijven werden gebruikt om de militairen langs de Rijksgrens te voeden.

Tijdens het vooronderzoek in Bijsterhuizen vonden archeologen een deel van een boerderijplattegrond en scherven Romeins aardewerk. Ook ontdekten zij twee crematiegraven uit de vroege Romeinse tijd. Hieruit blijkt dat ook in de Romeinse tijd mensen in Bijsterhuizen leefden en stierven.