lettergroot vergrotenlettergroot verkleinen

Over de opgraving


Bijsterhuizen – Planfase 7 is onderdeel van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Om te voorkomen dat alle archeologische resten dan verdwijnen, wordt nu een groot deel met een archeologische opgraving onderzocht (van juli tot en met november 2011).

De Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen heeft deze website gelanceerd, waarmee u op de hoogte kunt blijven van de opgraving.
De komenden maanden vindt bovendien een aantal spannende evenementen plaats waaraan u gratis kunt deelnemen!

Interessant gebied?
Tijdens de laatste ijstijd ontstonden in de omgeving van Bijsterhuizen rivierduinen door verstuivingen in het droge poolwoestijnlandschap. Daarna werd er door de grote rivieren klei en zand afgezet aan de voet van de duinen. De toppen van de rivierduinen zijn altijd hoge en droge plekken gebleven, en zijn daarom aantrekkelijke plekken om te wonen. De top van het rivierduin in Bijsterhuizen is nu daarom bezaaid met grondsporen uit allerlei perioden. De bodemlagen uit de brons- en ijzertijd zijn goed bewaard gebleven onder een laag stuifzand. Deze bodem biedt daarom voor archeologen mogelijk een schat aan informatie over de bronstijdbewoners van Bijsterhuizen!

Meer weten over archeologie?